VVYGEMS.COM

[[[ของหมด]]]โกเมน(Spessartite) 8 เม็ด 8x6 mm. [เหลือ 0 ชุด]

SOLD OUT
฿1400.00
รูปร่าง ไข่ (Oval)สี โค๊กความสะอาด VVSน้ำหนักรวมประมาณ 11 กะรัต (จำนวน 8 เม็ด)ขนาด 8 x 6 mm.
  • หมวดหมู่ : โกเมน | Garnet
  • รหัสสินค้า : 003795

รายละเอียดสินค้า [[[ของหมด]]]โกเมน(Spessartite) 8 เม็ด 8x6 mm. [เหลือ 0 ชุด]

ประเภท สเปสซาร์ไทต์(Spessartite)

รูปร่าง ไข่ (Oval)

เจียระไน Mixed cut

สี โค๊ก

ความสะอาด VVS

น้ำหนักรวมประมาณ 11 กะรัต (จำนวน 8 เม็ด)

ขนาด 8 x 6 mm.

ถิ่นกำเนิด แอฟริกา(Africa)

กรรมวิธี -

ความแข็ง 7

VM09

 

*สินค้ามีหลายกล่อง ลูกค้าสามารถสั่งได้มากกว่า 1 ชุด

 

IF คุณภาพดีเยี่ยม ไม่มีตำหนิ เป็นพลอยสะอาด
VVS คุณภาพดีเยี่ยม มีตำหนิน้อยมาก ไม่สามารถเห็นตำหนิได้ด้วยตาเปล่า
VS คุณภาพดี มีตำหนิเล็กน้อย มองเห็นได้ไม่ชัดด้วยตาเปล่า
SI1-2 คุณภาพปานกลาง มีตำหนิเด่นชัดเล็กน้อย มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า
I1-2 มีตำหนิเด่นชัดเจน คุณภาพตามสภาพของพลอย