VVYGEMS.COM

บทความ

อัญมณีประจำเดือนเกิด

28-03-2560 14:14:15น.
       
อัญมณีประจำเดือนเกิด
                                                                                                                       

    มกราคม

     สเปสซาร์ไทด์

     กุมภาพันธ์

     อเมทิสต์

     มีนาคม

     อความารีน

     เมษายน

     ร็อค คริสตัล

     พฤษภาคม

     กรีน แซฟไฟร์
     มิถุนายน

     
สโมกกี้ควอตซ์

     กรกฎาคม

     ทับทิม

     สิงหาคม

     เพริดอท

     กันยายน

     ไพลิน

     ตุลาคม

     พิ้งค์ทัวร์มาลีน

     พฤศจิกายน

     ซิทริน

     ธันวาคม

     เพทาย