VVYGEMS.COM

เพทาย | Zircon

เพทาย (Zircon)

เพทายที่ได้รับความนิยมคือเพทายจากกัมพูชา ในปัจจุบันเป็น อัญมณีที่ค่อนข้างหายาก เนื่องจากมีผู้ผลิตน้อยราย จึงทำให้แนวโน้มราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ จึงถือว่าเป็นอัญมณีอีกชนิดหนึ่งที่น่าเก็บสะสม โดยธรรมชาติเพทายจะหลายสีตั้งแต่ ไร้สี เหลือง น้ำตาล แดง ฟ้า เป็นอัญมณีชนิดหนึ่งที่เมื่อเจียรนัยแล้วเล่นไฟดีมาก จึงเป็นที่นิยมในการใช้เพทายไร้สีมาเจียรนัยเหลี่ยมเพชร เพื่อให้สำหรับทดแทนเพชร

ความเชื่อ : เป็นอัญมณีสำหรับคนที่เกิดเดือน "ธันวาคม"

................................................................................................
แสดง 1-12 จาก 42 รายการ