VVYGEMS.COM

เขียวส่อง | Green Sapphire

เขียวส่อง (Green Sapphire)

เขียวส่องเป็นอัญมณีประเภทคอรันดัมที่มีสีเขียว หรือเรียกว่า กรีน แซปไฟร์ (Green Sapphire) พบได้ในธรรมชาติเป็นแร่เดียวกับทับทิม ไพลิน บุษราคัม พลอยเขียวส่องเป็นพลอยสีเขียวเข้มจนถึงดำสมกับชื่อทีเรียกว่า "เขียวส่อง" พลอยเขียวส่องที่มีสีเขียวอมเหลืองจะนิยมเรียกว่า​ "สีเขียวก้านมะลิ" ปัจจุบันพลอยเขียวยังสามารถหาได้จากแหล่งพลอยธรรมชาติ ตำบลบางกะจะ จังหวัดจันทบุรี 

ถิ่นกำเนิด : แหล่งกำเนิดเขียวส่องคือ จังหวัดจันทบุรี ตำบลบางกะจะ

................................................................................................

แสดง 1-7 จาก 7 รายการ