VVYGEMS.COM

โทแพซ | Topaz

โทแพซ (Topaz)

อัญมณีสีฟ้าหนึ่งในอัญมณีที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเช่นเดียวกับแอเมทิสต์ เนื่องด้วยโทแพซเป็นอัญมณีที่เนื้อใสสะอาดและมีจำนวนมาก
ความเชื่อ : โทแพซเป็นอัญมณีประจำเดือน "พฤศจิกายน" เป็นสัญลักษณ์ของชีวิตและความบริสุทธิ์
แห่งกำเนิด : รัสเซีย, บราซิลและอัฟกานิสถานเป็นแห่งโทแพซที่มีชื่อเสียงมาก

................................................................................................
แสดง 1-12 จาก 45 รายการ