VVYGEMS.COM

ลาพิส ลาซูลี | Lapis lazuli

ลาพิส ลาซูลี (Lapis lazuli)

อัญมณีน้ำเงินทึบแสงที่ได้รับความนิยมเป็นอยากมากในหมู่ผู้คนแถบตะวันออกกลางและในหมู่ผู้คนที่ชอบอัญมณีในเชิงศิลป์เช่นเดียวกับพลอยไข่นกการเวก แต่ด้วยความคงทนที่มากกว่า การมีแร่สีทองปะปนอยู่ด้วย ทำให้ลาพิส ลาซูลี ได้ถูกนำ มาออกแบบเป็นเครื่องประดับอัญมณีอย่างหลากหลาย

ลาพิส ลาซูลี มาจากคำในภาษาละตินมีความหมายว่า "หินสีน้ำเงิน" ถูกใช้เป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และการรักษา

แหล่งกำเนิด : อัฟกานิสถาน

................................................................................................

ไม่มีสินค้าที่ค้นหา