VVYGEMS.COM

นิล | Onyx

ออนิกซ์ (Onyx)

เป็นแร่รัตนชาติอีกประเภทหนึ่งของแคลซิโดนีมีสีน้ำตาล หรือสีดำ มักมีแถบสีขาวสลับกับสีเข้ม นอกจากนี้โอนิกซ์มีชื่อเรียกอื่นๆ อีกด้วย คือ Chalcedonyx และ Sardonyx

ความเชื่อ : นิลถือเป็นอัญมณีประจำราศรีมิถุน และประจำวันเกิดวันเสาร์

แหล่งกำเนิด : จังหวัดกาญจนบุรี

................................................................................................

ไม่มีสินค้าที่ค้นหา