VVYGEMS.COM

สคาโพไลต์ | Scapolite

สคาโพไลต์ (Scapolite)

สคาโพไลต์ เป็นพลอยเนื้ออ่อนชนิดหนึ่งมีค่าความแข็งอยู่ที่ 5-6 moh มีน้ำตาลแก่ จนถึงสีดำ เมื่อทำเป็นทรงหลังเบี้ยหรือหลังเต่า จะเกิดการสะท้อนแสงเป็นตาแมวหรือที่นิยมเรียกกันว่า Cat's eye

แหล่งกำเนิด : แอฟริกา
................................................................................................

ไม่มีสินค้าที่ค้นหา