VVYGEMS.COM

ทับทิม | Ruby

ทับทิม (Ruby)

ทับทิมราชาแห่งอัญมณีทั้งปวง ด้วยความงามของแสงสีแดงทำให้เป็นที่ต้องตาต้องใจของทุกคนที่พบเห็น ทับทิมธรรมชาติทุกเม็ดจะสามารถมองเห็นตำหนิได้ด้วยตาเปล่า แต่ก็ไม่ควรเลือกเม็ดที่มีตำหนิที่สีเด่นชัดแตกต่างจากสีของทับทิม และตำหนิที่มีรอยแตกร้าวกินขึ้นมาถึงผิวด้านหน้า ...(ศึกษาเพิ่มเติม)

ความเชื่อ :  ทับทิม อัญมณีสำหรับผู้เกิดเดือนกรกฎาคม ความงดงามของสีแดงสดทำให้เกิดความมุ่งมาดปราถนาอย่างแรงกล้า

แหล่งกำเนิด : ทับทิมจากพม่าจัดได้ว่าเป็นทับทิมที่มีคุณภาพสีดีมาก โดยเฉพาะที่ขุดพบที่เหมืองโมกก(Magok), ทับทิมจากเวียดนามก็มีความสวยงามแต่มีปริมาณไม่มาก ต่างจากทับทิมจากมาดาร์กัสการ์ที่มีปริมาณมาก และหลังจากผ่านกระบวนการเพิ่มคุณภาพด้วยความร้อนก็จะมีสีที่แดงเข้มสวยงาม

................................................................................................

แสดง 1-6 จาก 6 รายการ