VVYGEMS.COM

บุษราคัม | Yellow Sapphire

บุษราคัม (Yellow sapphire)

เป็นอัญมณีประเภทคอรันดัมที่มีสีเหลือง พบได้ในธรรมชาติเป็นแร่เดียวกับทับทิม ไพลิน เขียวส่อง พัดพารัดช่า และพวก Fancy sapphire บุษย์น้ำแม่โขงและน้ำทองเป็นที่นิยมจะมีราคาแพง โดยน้ำโขงจะแพงกว่า แต่ในปัจจุบันอีกสีหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากโดยเฉพาะชาวต่างชาติคือ สีมะนาว ปัจจุบันพลอยบุษราคัมยังสามารถหาได้จากแหล่งพลอยธรรมชาติ ตำบลบางกะจะ จังหวัดจันทบุรี ...(ศึกษาเพิ่มเติม)

ความเชื่อ : บุษราคัมถือว่าเป็นอัญมณีประจำวันเกิดของคนเกิด วันจันทร์ 

แหล่งกำเนิด : แหล่งบุษราคัมที่สำคัญคือ จันทบุรี(คุณภาพและราคาสูงกว่าแหล่งอื่นๆ)ศรีลังกา ทวีปแอฟริกา ออสเตรเลียและอื่นๆ

................................................................................................

แสดง 1-12 จาก 55 รายการ