VVYGEMS.COM

นพเก้า

นพเก้า 

"นพเก้า" หรือ "นพรัตน์" ประกอบด้วยอัญมณีมงคลทั้ง 9 ชนิด ทับทิม, ไพลิน, บุษราคัม, มรกต, เพทาย, ไพฑูรย์, มุกดาหาร, โกเมน และเพชร ตามความเชื่อโบราณเชื่อว่าหากใครมีอัญมณีครบทั้ง 9 ชนิด จะเป็นสิริมงคลให้แก่ผู้สวมใส่ ด้วยคุณของแก้วเก้าประการ เจริญรุ่งเรือง ยศลาภ ความสำเร็จ และอายุยืนยาว
"เพชรดี มณีแดง เขียวใสแสงมรกต เหลืองใสสดบุษราคัม แดงแก่ก่ำโกเมนเอก สีหมอกเมฆนิลกาฬ มุกดาหารสีหมกมัว แดงสลัวเพทาย สังวาลสายไพฑูรย์"

"สั่งซื้อตั้งแต่ 10 ชุดขึ้นไป สามารติดต่อขอราคาส่งได้ครับ"
................................................................................................
แสดง 1-12 จาก 16 รายการ