VVYGEMS.COM

บทความ

เงื่อนไขการขอใบรับรองจาก BGL(Burapha Gemological Laboratory)

28-03-2560 14:14:15น.

เงื่อนไขการขอใบรับรองจากผู้เชี่ยวชาญด้านอัญมณี BGL(Burapha Gemological Laboratory)

 
1.) สินค้าต้องมีมูลค่าตั้งแต่ 2,000 บาท ขึ้นไป

2.) ใบรับรองสามารถออกได้เฉพาะวัน จันทร์ - เสาร์ เท่านั้น (สถาบันปิดวันอาทิตย์)

3.) ลูกค้าสามารถขอใบรับรองผ่านระบบได้โดยการกดสั่งซื้อใบรับรองเพื่อเพิ่มใบรับรองในรายการสั่งซื้อของลูกค้าได้ด้วยตนเอง


วิธีการขอใบรับรอง

1.) กด "สั่งซื้อ/Order" ใบรับรองอัญมณี

2.) เลือกจำนวนใบรับรองที่ต้องการ (เดิมอยู่ที่ 1 ใบ)

3.) เลือกสินค้าเพิ่ม หรือ กดชำระเงินเพื่อสั่งซื้อสินค้า

4.) ระบุรหัสสินค้าที่ต้องการใบรับรองในช่อง "รายละเอียด" ซึ่งอยู่ในช่องสุดท้ายของชื่อและที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า เช่น "ขอใบรับรอง 003333 และ 002621"

 

ค่าบริการตรวจสอบอัญมณีของ BGL

- ใบรับรองอย่างสั้น พร้อมภาพถ่าย 300 บาท/เม็ด


*ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทางเราไม่ได้คิดค่าบริการแต่อย่างใด เป็นเพียงค่าบริการจาก BGL เท่านั้น *

*ค่าบริการของ BGL อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยมิแจ้งให้ทราบล้วงหน้า*