VVYGEMS.COM

บทความ

ปัจจัยที่มีผลต่อราคาพลอยแซฟไฟร์

28-03-2560 14:14:15น.
ปัจจัยที่มีผลต่อราคาพลอยแซฟไฟร์

               ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพลอยยังคงเป็นสิ่งล้ำค่าและมีราคาอยู่เสมอ ผู้คนส่วนใหญ่มีความต้องการที่จะมีไว้ครอบครอง จากเรื่องของความเชื่อ โชคลาภ แฟชั่น และการลงทุน บทความนี้เราจะพูดถึงเรื่องมูลค่าและการลงทุน หลายท่านอยากจะซื้อพลอยไว้เพื่อเป็นการลงทุน แต่ไม่กล้าซื้อเพราะไม่ทราบว่าทำไมพลอยแต่ละเม็ดถึงมีราคาแตกต่างกัน มีปัจจัยใดบ้างที่จะต้องใช้เพื่อพิจารณาเราจึงได้สรุปเป็นบทความสั้นๆ เพื่อให้ทุกท่านนำไปใช้เป็นพื้นฐานในการตัดสิ้นใจซื้อพลอย และพลอยที่จะกล่าวถึงครั้งนี้คือ แซปไฟร์ ซึ่งเป็นพลอยที่มีราคาและความนิยมสูงมาก

 
ซ้าย:ก้อนไพลิน ขวา:ก้อนบุษราคัม


หลักในการเลือกซื้อพลอยให้มีคุณภาพดีและเหมาะแก่การสะสม ควรมีคุณสมบัติดังนี้

1. สี
การเลือกสีของแซฟไฟร์นั้นมีหลักอยู่สามอย่างด้วยกันคือ สีของพลอย ความเข้มความสว่างของสี และความสดของสีซึ่งขึ้นอยู่กับโทนสีนั้นๆ แซฟไฟร์ที่มาจากแหล่งที่มาที่ต่างกันทำให้แซฟไฟร์จะมีลักษณะเฉพาะของสีที่ต่างกันตามแหล่งกำเนิดสีของบุษราคัม

2. แหล่งกำเนิด
แหล่งกำเนิดถือเป็นปัจจัยสำคัญที่เป็นตัวกำหนดสีของแซฟไฟร์ แต่ใช่ว่าการดูลักษณะภายนอกจะสามารถระบุที่มาของพลอยได้อย่างถูกต้องเสมอไป ดังนั้นวิธีการตรวจที่มาของอัญมณีที่ได้รับการยอมรับคือ ต้องตรวจโดยแลปซึ่งนักวิจัยของแลปจะใช้กล้องไมโครสโคปเพื่อดูโครงสร้างภายในพลอย เพื่อระบุแหล่งที่มา การที่ผู้เชี่ยวชาญสามารถตรวจแหล่งกำเนิดจากการดูโครงสร้างภายในอัญมณีได้นั้นก็ด้วยโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่แตกต่างกันของแต่ละพื้นที่ที่พบพลอย  แหล่งกำเนิดไพลินที่สำคัญจะอยู่ที่ พม่า ศรีลังกา แอฟริกา มาดากัสการ์ ไทย ออสเตรเลีย แต่แหล่งกำเนิดที่พบพลอยมีคุณภาพที่ดีได้รับความนิยมจะอยู่พม่า แคชเมียร์ ศรีลังกา มาดากัสการ์ และแอฟริกา


เหมืองพลอย


3. ความสะอาด
ส่งผลต่อความสวยและราคาของพลอยได้มากเช่นกันหากพลอยมีเนื้อสะอาดก็จะมีราคากว่าพลอยที่มีมลทิน ซึ่งมลทินก็จะแยกไปอีกเป็นแต่ละระดับ และยังแบ่งแยกมลทิลเป็นหลายประเภท ดังภาพถ้าหากพลอยมีมลทินมากราคาก็จะลดหย่อนไปตามลำดับ แต่ถ้าหากมลทินนั้นไม่ส่งผลทำให้พลอยมีความสวยน้อยลงหรือไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาป่าวก็แทบจะไม่ส่งผลกับราคาเลยระดับความสะอาดของพลอย
      

4. น้ำหนัก
หน่วยในการชั่งพลอยใช้เป็นหน่วยกะรัต ซึ่ง 1 กะรัตจะเท่ากับ 0.2 กรัม หากพลอยยิ่งมีน้ำหนักมากก็ทำให้ราคายิ่งสูงมาก เนื่องจากการที่จะให้พลอยที่มีคุณภาพดีและมีขนาดใหญ่นั้นเป็นไปได้ยาก พลอย 1-3 กะรัตนั้นเป็นที่ต้องการอย่างมากภายในตลาดการซื้อขาย ลูกค้าที่มีกำลังซื้อก็มีจำนวนมาก แต่ทั้งนี้ทั้งน้ันราคาก็ยังขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานของตลาดด้วย
พลอยบุษราคัม 21.50 กะรัต
 

5.การเจียระไน
พลอยจะสวยหรือไม่นั้นการเจียระไนเป็นขั้นตอนที่สำคัญยิ่งในการผลิต ช่างเจียระไนที่มีความชำนาญจะรู้เรื่องการหักเหของแสง การวางเหลี่ยมพลอย การทำรูปร่างให้สมส่วน มีความรู้เรื่องความแข็ง ความอ่อนของพลอยแต่ละชนิดความหนาแน่นของสี โทนสี ทั้งหมดที่กล่าวมานั้นเป็นส่วนหนึ่งที่มีผลต่อความสวยงามและการเล่นไฟของพลอยทั้งสิ้น แต่ในบางครั้งสำหรับพลอยที่มาราคาสูงช่างเจียระไนที่มีความชำนาญจะต้องคำนึงถึงน้ำหนักของพลอยด้วย เพื่อที่จะให้ได้พลอยสวยและมีขนาดใหญ่ที่สุด อย่างไรก็ตามการเปรียบเทียบพลอยว่าเม็ดไหนไฟดีหรือไม่ดี ควรจะเปลี่ยนเทียบกับพลอยชนิดเดียวกันรูปร่างเดียวกัน เพราะพลอยแต่ละชนิดแต่ละรูปทรงมีไฟที่แสดงออกมาแตกต่างกัน

6. การปรับปรุงคุณภาพ
พลอยที่สวยงามคุณภาพดีที่ธรรมชาติรังสรรค์นั้นเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก ซึ่งแน่นอนว่าความหายากนั้นทำให้ราคาของพลอยไม่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพเช่นนี้ราคากระโดดจากราคาพลอยที่ปรับปรุงคุณภาพไปไกลซึ่งบางครั้งอาจจะเกินกว่าสิบเท่าตัวก็เป็นไปได้        

- พลอยที่ไม่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพหรือเรียกว่าพลอยดิบ พลอยดิบเป็นพลอยที่มีความสวยและสมบูรณ์โดยที่ไม่ต้องผ่านการปรับปรุงใดๆ เมื่อได้ก้อนพลอยมาจากเหมืองก็จะนำมาเจียรไนเพื่อให้มีมีประกายสวยงามเพียงเท่านั้น
 - พลอยที่ใช้วิธีการปรับปรุงคุณภาพแบบดั้งเดิม พลอยก้อนที่มาจากธรรมชาตส่วนใหญ่นั้นไม่ได้มีความสมบูรณ์แบบเสมอไป ซึ่งมนุษย์ก็มีกรรมวิธีที่ทำให้พลอยเท่านี้มีความสวยมากขึ้นได้ จากพลอยที่มีสีจืดเกินไปก็นำมาเผาเพื่อให้สีเข้มขึ้น หรือแช่พลอยในน้ำมันเพื่อให้พลอยมีความคงทน        

- พลอยที่ใช้วิธีการปรับปรุงคุณภาพแบบเคมี การปรับปรุงคุณภาพแบบใช้เคมีบางประเภทเพื่อให้พลอยมีคุณภาพที่ด้อยกว่าพลอยดิบมีความสวยงามมากขึ้น ตัวอย่างเช่น

- การเผาบุษราคัมโดยใช้เบริลเลียม (beryllium treatment)เพื่อทำให้บุษราคัมมีสีเหลืองสดใสมีประกายเพิ่มขึ้น ซึ่งวิธีเป็นวิธีที่ยอมรับกันได้ในการซื้อขายทั่วไป
- การเผาและเติมแก้วหรือตะกั่วลงในพลอยแดงหรือทับทิม (fracture filling) เพื่อให้ทับทิมมีเนื้อทีใสขึ้น มองเห็นรอยแตกน้อยลง
- การย้อมสีพลอย (coating) การย้อมสีพลอยนั้นจะทำให้พลอยนั้นมีสีที่เข้มผิดธรรมชาติและมักมีสีตกค้างตามรอยแตก อาจเห็นสีเข้มตามขอบเหลี่ยมเจียระไน และสีจะหายไปเมื่อเจียระไนขัดผิวใหม่ 


ทั้งหมดที่กล่าวมานั้นเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อราคาพลอยแซปไฟร์ สำหรับพลอยชนิดอื่นๆท่านก็สามารถใช้หลักการนี้ประกอบการพิจารณาได้ หวังว่าบทความนี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านที่ได้อ่านนะครับ