VVYGEMS.COM

บทความ

INCLUSIONS ตำหนิภายในอัญมณี

28-03-2560 14:14:15น.INCLUSIONS | ตำหนิภายในอัญมณี

       การเลือกซื้ออัญมณี นอกจากจะดูความสวยงามที่มองเห็นได้จากภายนอกแล้ว ควรจะต้องดูสิ่งที่อยู่ภายในเนื้ออัญมณีประกอบด้วย ซึ่งลักษณะต่างๆ ที่สามารถมองเห็นได้ภายในเนื้ออัญมณีนั้น ในทางอัญมณีศาสตร์จะเรียกว่า Inclusion หรือ ตำหนิ แต่บางท่านอาจจะยังสงสัยอยู่ว่า ตำหนิต่างๆ ภายในอัญมณีนั้นมีอะไรบ้าง? แต่ละชนิดมีลักษณะเป็นอย่างไร? และจะเรียกตำหนิที่เห็นนั้นว่าอย่างไร? ในบทความนี้จะขอยกตัวอย่างตำหนิ (inclusion) ที่พบได้บ่อยๆ ภายในเนื้ออัญมณี เพื่อให้ท่านเข้าใจได้ง่ายและชัดเจนยิ่งขึ้น ดังต่อไปนี้


***ภายถ่ายจากกล้อง Microscope ***

Crystal (ผลึก) : เป็นผลึกของแร่ ลักษณะเป็นของแข็ง 3 มิติ มีได้หลากหลายรูปทรง

 

Needle (เส้นเข็ม) : เป็นแท่งผลึกเส้นเล็กเรียวคล้ายเข็ม มีทั้งแบบยาวและแบบสั้น ในพลอย corundum จะมีการตัดกัน 3 ทิศทาง เรียกว่า Silk (ซิลค์)

 

Tube (ท่อ) : เป็นแท่งผลึกที่มีลักษณะคล้ายท่อ ภายในกลวงหรือตัน 

Cloud (ฝุ่น/หมอก) : ลักษณะเป็นกลุ่มหนาๆ เกิดจากการรวมตัวกันของตำหนิขนาดเล็กละเอียด

 

Fingerprint (ลายนิ้วมือ) หรือ Feather (ขนนก) : ของเหลวที่มีลักษณะเป็นแผ่นๆ แผ่ออก คล้ายลายนิ้วมือหรือขนนก

 

Fracture (รอยแตก) : เป็นรอยแตกตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นภายในเนื้ออัญมณี ถ้ามีขนาดเล็กและอยู่ห่างจากผิวอัญมณี ก็ไม่มีผลต่อการแตกหรือบิ่น

 

Color zone (โซนสี) หรือ Color band (แถบสี) : เป็นกระจุกโซนสี หรือแถบสีเข้มอ่อนสลับกัน อาจเป็นแถบสีทิศทางเดียว หรือทำมุมต่อกันหลายทิศทาง

 

Growth line (เส้นการเจริญเติบโต) : เป็นร่องรอยการเจริญเติบโตของอัญมณีตามธรรมชาติ ลักษณะเป็นเส้นใสๆ บางครั้งเห็นชัด บางครั้งเมื่อพลิกอัญมณีแล้วเส้นนี้จะหายไป

 

Liquid (ของเหลว) : ลักษณะเป็นของเหลวที่เหมือนไหลอยู่ภายในเนื้ออัญมณี


Inclusions หรือ ตำหนิ ที่กล่าวไปข้างต้นนั้น เป็นตำหนิที่สามารถพบได้บ่อยในเนื้ออัญมณี การศึกษาเกี่ยวกับตำหนิภายในอัญมณี นอกจากจะช่วยให้สื่อสารกันได้อย่างเข้าใจตรงกันมากขึ้นแล้ว ยังมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักอัญมณี ในการบอกชนิดของอัญมณี การแยกระหว่างอัญมณีธรรมชาติกับอัญมณีสังเคราะห์ การตรวจสอบอัญมณีที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพ และการประเมินความสะอาดของอัญมณี

บทความโดย : vvygems.com